Obiekty medyczne

Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Strzyżowie (projekt budowlany)
Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Adaptacje pomieszczeń Oddziału Położniczo – Noworodkowego dla SOR
Inwestor: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (projekt budowlany 2008)

Projekt Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
Inwestor : Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie

Rozbudowa budynku Zakładu Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej o pawilon łóżkowy
Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie (projekt budowlany i wykonawczy 2013)