Trzebownisko

OBIEKTbudynek mieszkalny wielorodzinny
INWESTORprywatny
LOKALIZACJATrzebownisko
ETAPYprojekt budowlany (2012), realizacja (2013 -2014)

02