Jarosław ul. Skarbowskiego

OBIEKTbudynek mieszkalny wielorodzinny
INWESTORWIKANA NIEUCHOMOŚCI Sp.z.o.o.
LOKALIZACJAJarosław ul. Skarbowskiego
ETAPYprojekt koncepcyjny i projekt budowlany (2012) realizacja 2012

04

02

01