Rzeszów ul. Lubelska

Jarlan_1
OBIEKT„Ogrody Hiszpańskie” - osiedle mieszkaniowe
INWESTORprywatny
LOKALIZACJARzeszów ul. Lubelska
ETAPYprojekt koncepcyjny (2012),
projekt budowlany (2013/2014 ),
realizacja (2013/2014) I i II etap inwestycji,
w opracowaniu III etap