Rzeszów ul. Wierzbowa

OBIEKTRozbudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
INWESTORRCKiK
LOKALIZACJARzeszów ul. Wierzbowa 14
ETAPYprojekt budowlany (2013), realizacja (2013 /2014)

06 05 04 03 02